Estudiar les col·lectivitzacions de 1936

El proper dijous 17 d’octubre començarà el cicle d’activitats amb una mostra documental a càrrec de l’historiador i arxiver terrassenc Enric Forte Gasca. L’Enric ha participat en la classificació del fons sobre col·lectivitzacions recentment incorporat a l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa gràcies a la donació de Jaume Canyameres. Amb la incorporació d’aquest important fons documental s’han obert noves (i necessàries) possibilitats d’anàlisi d’un fenomen complex i heterogeni que requereix un minuciós estudi de cas, pràcticament d’empresa per empresa, per tal d’ésser interpretat a una escala més general. La poca informació existent fins el moment ha perpetuat la reproducció de citacions de les mateixes fonts impedint un aprofundiment en el coneixement de les col·lectivitzacions. Així doncs, a partir de les fonts primàries el proper dijous explorarem conjuntament aquestes noves vies a l’Arxiu a partir de les 19h.