Sobre el cicle

La col·laboració entre el Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, l’Ateneu Candela i l’Ajuntament de Terrassa ha fet possible l’organització d’un cicle d’activitats que pretén, partint del context actual, analitzar aquelles experiències de producció col·lectiva que han tingut lloc a la nostra ciutat per tal de pensar solucions de futur. I entenem producció col·lectiva en un sentit ampli que comprèn tots aquells processos productius en el quals els individus que hi intervenen poden accedir als mitjans de producció i participar també de la presa de decisions, atribuint un valor a l’ús i no al canvi.

Evitant qualsevol enfocament presentista i partint del rigor científic que qualsevol aproximació històrica requereix, volem mirar al passat per tal de conèixer altres formes productives que defugin els esquemes més tradicionals. Per aquest motiu, el cicle s’iniciarà revisant aquella documentació que ens permet interpretar una experiència de producció col·lectiva tan paradigmàtica i a la vegada controvertida com és la de les col·lectivitzacions de l’any 1936.

És precisament en temps de crisi quan les respostes alternatives emergeixen amb més intensitat, però també existeixen casos d’altres formes d’organització econòmica menys conjunturals i força arrelades a la nostra ciutat, com és el cas del cooperativisme. Aprofitarem el cicle per intercanviar experiències entre diverses iniciatives que des d’aquest àmbit operen i que en alguns casos fins i tot han nascut a Terrassa.

Finalment, volem relacionar totes aquestes experiències amb noves propostes que ens permetin mirar al futur. I aquestes, al nostre entendre, passen per aprofitar el màxim possible els recursos que avui en dia es troben al nostre abast. Perquè creiem, tal com va desenvolupar la premi Nobel d’Economia Elinor Ostrom, que La tragèdia dels comuns és refutable. Per això partirem d’una introducció teòrica al Commons i al mode de producció p2p, i acabarem experimentant en aquesta línia in situ.

En un context econòmic, polític i social tan complexe com l’actual, imaginarem conjuntament una manera diferent de produir. I tot això ho volem fer des de la nostra ciutat però mirant al món, perquè tant les escales com l’abast han canviat.

Us convidem a participar-hi.